Politik om brug af sociale medier for FORMEL76

(25. maj 2018)

1. Politik

Denne politik om brug af sociale medier giver vejledning i FORMEL76s brug af sociale medier. Den fastsætter regler og henstillinger til hensigtsmæssigt adfærd online på FORMEL76s konti på de sociale medier.

Med FORMEL76 forstås alle trænerne i FORMEL76s regi.

Med FORMEL76s konti på de sociale medier forstås FORMEL76s træningsinterne grupper og offentlige sider/profiler på Facebook og Instagram.

 

2. Regler

I henhold til FORMEL76s privatlivspolitik forbeholder FORMEL76 sig retten til at bruge billeder og videoer taget af FORMEL76, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i klubben, til markedsføringsmæssige formål på FORMEL76s hjemmeside og konti på de sociale medier. På de sociale medier kan billeder og videoer bruges både i træningsinterne grupper og på FORMEL76s offentlige sider.

Denne politik om brug af sociale medier forbyder FORMEL76 at:

  • dele fortrolige, retsbeskyttede eller interne oplysninger om trænerne eller kunderne;
  • dele nedsættende, æreskrænkende eller på anden måde krænkende indhold;
  • dele billeder eller andre oplysninger, der indebærer ulovligt adfærd, herunder brug af tredjemands materiale (billeder, videoer), der kan være beskyttede ophavsrettigheder og varemærker eller anden intellektuel ejendomsret.

Ved brug af portrætbilleder eller -videoer forpligter FORMEL76 sig til at indhente trænerens/kundens udtrykkelige samtykke.

 

3. Dine rettigheder

Du har ret til at sige fra

Du har til enhver tid ret til at træde ud af gruppebilleder eller på anden måde sige fra, hvis du ikke ønsker at blive afbildet på de situations- eller portrætbilleder og -videoer, der bliver taget af FORMEL76.

Du har ret til at få billeder og videoer slettet eller anonymiseret

Du har til enhver tid ret til at få slettet eller anonymiseret de billeder og videoer, som er taget af FORMEL76, og hvor du er afbildet. Du kan bruge kontaktoplysningerne nederst til at sende os besked om det.

Når du henvender dig med en anmodning om at få slettet eller anonymiseret billeder eller videoer, hvor du er afbildet, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. Billeder og videoer taget af andre end FORMEL76 har FORMEL76 dog ingen indflydelse på.

 

4. Henstillinger

FORMEL76 har ingen indflydelse på billeder og videoer, som er taget af andre end FORMEL76, og den måde, hvorpå de bliver brugt på de sociale medier. Derfor henstiller FORMEL76 til alle deltagerne i FORMEL76s træning og øvrige aktiviteter om at bruge deres sunde fornuft ved online kommunikation, således at kommunikationen hverken er uhensigtsmæssig eller skadelig for FORMEL76s kunder og/eller selve FORMEL76.

Alle deltagerne i FORMEL76s træning og øvrige aktiviteter skal være opmærksomme på, at offentliggjorte billeder og videoer vil kunne spores i lang tid og kan have en negativ indvirkning på FORMEL76s kunder og/eller selve FORMEL76.

FORMEL76 henstiller til alle deltagerne i FORMEL76s træning og øvrige aktiviteter om at undlade at dele nedsættende, æreskrænkende eller på anden måde krænkende billeder og videoer af FORMEL76s kunder og selve FORMEL76 via FORMEL76s konti på de sociale medier.

FORMEL76 forbeholder sig retten til at slette alt indhold, som deles af deltagerne i FORMEL76s træning og øvrige aktiviteter via FORMEL76s konti på de sociale medier, og som FORMEL76 måtte finde nedsættende, æreskrænkende eller på anden måde krænkende.

 

5. Revidering af politik om brug af sociale medier

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne politik om brug af sociale medier fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i politikken blive ændret. Den til enhver tid gældende politik om brug af sociale medier vil være tilgængelig på vores website. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Kontaktoplysninger

FORMEL76
Kontaktperson: François Kofoed Moneaux
Adresse: Stubbedamsvej 114, 3000 Helsingør
SE-nr.: 27 06 23 77
Telefonnr.: 26 23 16 39
Mail: info@formel76.dk
Website: www.formel76.dk

 

Databeskyttelsesrådgiver:
Data Protection Service
Kontakt: info@dpservice.dk
Website: www.dpservice.dk

 

%d bloggers like this: